trešdiena, 2018. gada 7. marts

otrdiena, 2018. gada 6. marts

Brīvā laika dažādošanai

Foto Ilze Treifelde Skolā iegādātas attīstošās spēles, lai dažādotu jaunāko klašu skolēnu brīvā laika izmantošanu. Īpaši iecienītas tās ir pagarinātās grupas laikā.

svētdiena, 2018. gada 4. marts

Nodarbības ar "Mazo Brīnumzemi"

Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā notika karjeras plānošanas, darba pasaules un profesiju iepazīšanas, individuālo prasmju attīstīšanas nodarbības “Profesijas pielaikošana – radošās darbnīcas”.
Nodarbības vadīja Mazās Brīnumzemes komanda.  To laikā saistošā formātā tehniskās laboratorijās un darbnīcās tika šķetināti dažādi karjeras izvēles jautājumi, 3D darbnīcā attīstītas individuālās prasmes un talanti, atklātas iespējas, ko piedāvā radošās tehnoloģijas un noskaidrots, kādas prasmes un iemaņas nepieciešams attīstīt, lai būtu konkurētspējīgi nākotnes profesiju tirgū.
Skolēni guva priekšstatu par to, kā tiek pieņemti lēmumi, cik daudz dažādu prasmju ir nepieciešamas ikvienam, lai izveidotu savu biznesu, kā arī uzzināja vairāk par pulciņu, profesionālo skolu un augstskolu piedāvātajām iespējām tehnisko prasmju apguvē un izaicinājumiem profesijas un karjeras izvēlē.
 Praktiskā darbošanās veicināja plašāku izpratni par radošumu un stiprināja prasmi sadarboties, apzināja kompetences, kas būtiskas šodienas un nākotnes profesionāļiem.
                                                                                            Skolotāja Ilga Gablika.Līgatnes novada vidusskolas skolotāju foto

piektdiena, 2018. gada 2. marts

Bērnu žūrija

Skolā viesojās Līgatnes pilsētas bibliotekāre Madara Židaua, lai sveiktu čaklākos lasītājus.

Lienes Pīlēģes foto

trešdiena, 2018. gada 28. februāris

Angļu valodas olimpiāde

Sveicam 8.klases skolēnus ar panākumiem starpnovadu angļu valodas olimpiādē- Artūram Stumburam II vieta un Kārlim Vinķelim- atzinība. Artūra un Kārļa angļu valodas skolotāja ir Aija Ziediņa.

otrdiena, 2018. gada 27. februāris

Sveicam mazos dziedātājus!


Sveicam 2.-4.klases vokālā ansambļa dalībniekus un vadītāju Daci Bicāni ar iegūto
 I pakāpes diplomu vokālās mūzikas konkursa "Balsis" 1.kārtā.


trešdiena, 2018. gada 21. februāris

Matemātikas olimpiāde

Sveicam 8.klases skolēnu Valteru Vasiļjevu ar iegūto II vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē!
Valtera matemātikas skolotāja ir Ritma Timermane.